10:05, 25/05/2022

Công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng năm 2021

Sáng 25-5, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 (SIPAS 2021) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 (PAR Index 2021) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sáng 25-5, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 (SIPAS 2021) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 (PAR Index 2021) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 


Theo công bố tại hội nghị, ở khối UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, dẫn đầu PAR Index 2021 là TP. Hải Phòng; đứng cuối bảng là tỉnh Kiên Giang. Riêng tỉnh Khánh Hòa, so với năm 2020, tuy PAR Index 2021 tăng 2,54%, đạt 85,11%, nhưng tỉnh vẫn giữ nguyên vị trí đứng thứ 48/63 tỉnh, thành phố như năm trước, thuộc nhóm B (nhóm có kết quả chỉ số từ 80% đến dưới 90%); còn SIPAS 2021 của tỉnh tuy tăng từ 81,82% lên 84,4%, nhưng thứ hạng lại bị giảm từ 51/63 xuống 56/63 tỉnh, thành phố.


N.V