Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh

Thứ Năm, 26/05/2022, 13:48 [GMT+7]

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh

Sáng 26-5, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2022 đi kiểm tra toàn diện công tác cải cách hành chính tại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh (BQL).

 

Bà Trần Thu Mai - Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi kiểm tra.
Bà Trần Thu Mai - Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi kiểm tra.


Là đơn vị sự nghiệp công lập, tự đảm bảo chi thường xuyên, thời gian qua, BQL đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý dự án và quản lý hành chính; hiện đại hóa các hệ thống cung cấp thông tin phục vụ quản lý dự án. Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được đơn vị chú trọng. Việc quản lý, sử dụng, quyết toán tài chính mua sắm tài sản công đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch, hiệu quả, tiết kiệm. Về giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, đến nay, BQL đã giải ngân đạt 23,33%. Khó khăn của đơn vị là không có viên chức trực tiếp làm công tác cải cách hành chính, phải kiêm nhiệm.

 

Đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả đạt được, chia sẻ khó khăn của BQL và đề nghị BQL tiếp tục khắc phục một số tồn tại được chỉ ra từ kết quả chấm điểm công tác cải cách hành chính năm ngoái.


N.V  

 

.

các thông tin tiện ích