10:10, 06/10/2021

Phường Ninh Hải (thị xã Ninh Hòa): Chuyển biến trong cải cách hành chính

9 tháng năm 2021, công tác cải cách hành chính của phường Ninh Hải (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đã có nhiều chuyển biến so với năm 2020, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn giảm đáng kể.

 

9 tháng năm 2021, công tác cải cách hành chính (CCHC) của phường Ninh Hải (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đã có nhiều chuyển biến so với năm 2020, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn giảm đáng kể.


Kết quả bước đầu


Từ đầu năm đến nay, UBND phường Ninh Hải luôn chú ý công tác phối hợp tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) tại bộ phận một cửa. Các TTHC được công khai bằng nhiều hình thức: Niêm yết trên bảng; trên màn hình cảm ứng tra cứu TTHC; đặt tại bàn viết hồ sơ; qua trang thông tin điện tử của phường; qua đài truyền thanh…. Lãnh đạo phường cũng chỉ đạo nâng cao chất lượng thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, từng bước tăng cường sự chuyên nghiệp, hiện đại của các bộ phận, mở rộng cung ứng dịch vụ công trực tuyến. Công tác tuyên truyền được chú trọng…

 

Công chức bộ phận một cửa UBND phường Ninh Hải hướng dẫn thủ tục cho người dân.

Công chức bộ phận một cửa UBND phường Ninh Hải hướng dẫn thủ tục cho người dân.


6 tháng đầu năm, UBND phường đã tiếp nhận 1.350 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 1.318 hồ sơ, chỉ trễ hạn 6 hồ sơ. Riêng quý III, cả thị xã bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đa số người dân tạm ngưng các giao dịch chưa thật sự cần thiết, phường chỉ tiếp nhận 202 hồ sơ. Bên cạnh tập trung cho nhiệm vụ chống dịch, UBND phường nỗ lực giải quyết hồ sơ TTHC nên chỉ có 1 hồ sơ trễ hạn. 9 tháng qua, lượng hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 của phường đạt hơn 54%. Trang thông tin điện tử của UBND phường đăng tải được 90 tin, bài…


Chỉ đạo sát sao, nỗ lực thực hiện


Ông Trần Hải - Chủ tịch UBND phường cho biết, năm 2020, Ninh Hải bị xếp hạng trung bình về kết quả thực hiện công tác CCHC. Nội dung phường bị trừ điểm nhiều nhất là tỷ lệ hồ sơ trễ hạn, đặc biệt là hồ sơ liên thông (trong 423 hồ sơ giải quyết TTHC liên thông, có 186 hồ sơ giải quyết quá hạn).  

 

Ông Nguyễn Vĩnh Thạnh - Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa: Năm 2020, kết quả công tác CCHC của phường Ninh Hải thấp nhất thị xã. Vì vậy, ngay từ đầu năm nay, UBND thị xã đã giao nhiệm vụ cụ thể; đồng thời thường xuyên đôn đốc tại các cuộc họp giao ban, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của phường… 9 tháng vừa qua, công tác CCHC của phường đã có nhiều chuyển biến; tỷ lệ hồ sơ trễ hạn giảm đáng kể. Nếu duy trì được chiều hướng chuyển biến này thì kết quả công tác CCHC cả năm của phường sẽ thay đổi tích cực.

Vì vậy, ngay từ đầu năm nay, căn cứ kế hoạch CCHC của UBND thị xã, phường đã xây dựng kế hoạch, tập trung chỉ đạo kiện toàn quy chế làm việc của UBND phường; ban hành quy trình nội bộ thực hiện TTHC; triển khai đánh giá việc giải quyết TTHC theo bộ tiêu chí; đẩy mạnh tuyên truyền và phối hợp lồng ghép đến các hội, đoàn thể, người dân về công tác CCHC, ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo thực hiện tốt các phần mềm dùng chung như E-Office, Một cửa... Qua đó, tăng cường tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC và tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến; tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân; kết nối liên thông gửi, nhận văn bản điện tử; tổng hợp, báo cáo phương án đơn giản hóa TTHC…


 Đặc biệt, UBND phường đã triển khai nhiều giải pháp khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hạn. Lãnh đạo phường thường xuyên quán triệt từng bộ phận và đội ngũ cán bộ lãnh đạo để nỗ lực tuân thủ thời hạn quy định của quy trình xử lý. Hàng tuần, phường tiến hành giao ban, rà soát từng khâu công việc; kiểm tra các hồ sơ gần hết thời hạn giải quyết để kịp thời nhắc nhở từng bộ phận, cá nhân, tìm nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Đối với các hồ sơ TTHC liên thông, ngoài các giải pháp trên, hàng tháng, UBND phường còn tổng hợp các trường hợp chậm nhận kết quả giải quyết của cơ quan, đơn vị phối hợp liên thông, kịp thời báo cáo UBND thị xã để đề nghị chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ phối hợp.


Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác CCHC cũng được phường đẩy mạnh. Các bộ phận, đoàn thể đều được trang bị máy vi tính có kết nối Internet. Hệ thống thư điện tử công vụ, ứng dụng hệ thống quản lý văn bản E-Office được áp dụng 100% tại cơ quan. Toàn bộ quá trình tác nghiệp từ khâu tiếp nhận đến khâu trả kết quả hồ sơ đều được thực hiện trên phần mềm Một cửa điện tử. Hiện nay, tuy đã có sự trợ giúp của đơn vị cung cấp thiết bị và chuyên viên công nghệ thông tin của thị xã nhưng phần mềm chứng thực bản sao điện tử vẫn chưa cài đặt được nên phường chưa thể thực hiện chứng thực bản sao điện tử. Ngoài ra, lãnh đạo phường cũng thường xuyên nhắc nhở công chức, nhất là ở bộ phận một cửa về tinh thần, thái độ đón tiếp công dân, tổ chức; hướng dẫn cụ thể, giải quyết hồ sơ kịp thời nhằm tạo sự hài lòng cho cá nhân, tổ chức.


NGUYỄN - BÁ