05:10, 03/10/2021

Khánh Vĩnh: Quý III, không có hồ sơ giải quyết quá hạn

Quý III vừa qua, kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của UBND huyện Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) khả quan.

Quý III vừa qua, kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của UBND huyện Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) khả quan.

 

Tỷ lệ giải quyết hồ sơ của cấp huyện đạt 70,77%; trong đó, 95,65% hồ sơ giải quyết trước hạn; 4,35% đúng hạn, còn lại đang giải quyết, hoặc từ chối giải quyết và hủy hồ sơ, không có trường hợp quá hạn. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ của cấp xã đạt 93,5%; trong đó, trước hạn 97,64%, đúng hạn 2,33%, còn lại đang giải quyết hoặc hủy hồ sơ. Đối với hồ sơ trực tuyến, cấp huyện giải quyết được 83 hồ sơ, cấp xã 299 hồ sơ.

 

Bộ phận một cửa UBND huyện Khánh Vĩnh.
Bộ phận một cửa UBND huyện Khánh Vĩnh.

 

Được biết, đến nay, toàn huyện đã vận hành ổn định phần mềm Một cửa mới. Các lỗi phát sinh trong thời gian đầu như thao tác, quy trình xử lý, cơ sở dữ liệu, tốc độ truy cập đã cơ bản khắc phục xong. Việc số hóa cơ sở dữ liệu giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện đầy đủ, hình thành cơ sở dữ liệu khách hàng, toàn bộ hồ sơ đầu vào, đầu ra của thủ tục hành chính, thuận tiện cho quản lý, tra cứu về sau. UBND huyện cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai các dự án công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, đồng bộ với triển khai mô hình Một cửa, Một cửa liên thông theo hướng hiện đại…

 

N.V