10:09, 07/09/2021

Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố thủ tục hành chính mới

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đất đai.

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đất đai.


Theo đó, có 5 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đất đai. Trong đó, 4 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Cảng vụ hàng không gồm: Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất tại cảng hàng không, sân bay dân dụng; thu hồi đất do vi phạm pháp luật tại cảng hàng không, sân bay dân dụng; giao đất, cho thuê đất tại cảng hàng không, sân bay dân dụng; gia hạn cho thuê đất tại cảng hàng không, sân bay dân dụng. Có 1 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh là: Chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp.


 THÁI THỊNH