Nha Trang: Tập trung giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn

Thứ Năm, 09/05/2019, 21:33 [GMT+7]

Nha Trang: Tập trung giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn

UBND TP. Nha Trang tập trung chỉ đạo tăng cường công tác cải cách hành chính (CCHC), có biện pháp giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn do những tháng đầu năm, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn tăng cao.


Tỷ lệ hồ sơ trễ hạn tăng


Năm 2018, UBND thành phố đã triển khai đầy đủ các nhiệm vụ CCHC trên từng lĩnh vực cụ thể; việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân được các cơ quan, đơn vị quan tâm. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2018, nhu cầu giải quyết hồ sơ trong lĩnh vực đất đai tăng cao đột biến, gây quá tải cho việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. Trước tình hình ấy, UBND thành phố đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai một số giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bổ sung nhân lực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố, bổ sung thêm quầy tiếp nhận hồ sơ đất đai… Nhờ đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết sớm hạn và đúng hạn ngày càng tăng, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn của thành phố giảm xuống còn 1,07%.

 

1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TP. Nha Trang.


Tuy nhiên, những tháng đầu năm 2019, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn của thành phố tăng cao, đến ngày 28-2 tăng lên đến 5,18%. Những lĩnh vực có tỷ lệ hồ sơ trễ hạn cao gồm: hộ tịch, hạ tầng giao thông, hoạt động xây dựng và quản lý đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư. Theo lãnh đạo Phòng Nội vụ TP. Nha Trang, nguyên nhân chủ yếu do số lượng hồ sơ lớn, phần mềm một cửa giải pháp kiến trúc mới được triển khai thường xuyên phát sinh lỗi kết nối với máy chủ gây khó khăn cho cán bộ, công chức trong thao tác, xử lý trên phần mềm, trong khi thời gian xác định trễ hạn trên phần mềm mới không phải theo ngày mà tính đến phút, giây. Ngoài ra, phần mềm này chưa hoàn thiện chức năng thống kê, theo dõi hồ sơ nên chưa kịp thời phát hiện, kiểm tra, đôn đốc những hồ sơ gần đến hạn. Bên cạnh đó, một số cán bộ, công chức chưa nắm vững thao tác sử dụng phần mềm một cửa điện tử mới hoặc do khối lượng công việc nhiều nên trong quá trình tác nghiệp trên phần mềm này còn xảy ra tình trạng xử lý hồ sơ điện tử không khớp với hồ sơ giấy, hồ sơ đã giải quyết đúng hạn nhưng vẫn bị trễ hạn trên phần mềm.

Tập trung giải quyết

 

Năm 2018, UBND thành phố tiếp nhận 58.053 hồ sơ; đã giải quyết 56.863 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 97,95%, trong đó, giải quyết sớm và đúng hạn 56.252 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 98,93%, 611 hồ sơ trễ hạn, chiếm tỷ lệ 1,07%.
Đến ngày 28-2-2019, thành phố tiếp nhận 3.252 hồ sơ (không tính các hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai Nha Trang và các hồ sơ liên thông do UBND cấp xã gửi đến); đã giải quyết 1.990 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 61,19%, trong đó, 1.887 hồ sơ giải quyết sớm hạn, chiếm tỷ lệ 94,82%, hồ sơ giải quyết trễ hạn 5,18%; 1.226 hồ sơ chưa giải quyết, chiếm tỷ lệ 38,81%.

Theo ông Nguyễn Sỹ Khánh - Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang, để đẩy mạnh công tác CCHC trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành CCHC; chú trọng siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân đúng hạn và sớm hạn, đúng quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn. Các cơ quan, đơn vị phải rà soát, kiểm tra quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, làm rõ nguyên nhân trễ hạn và có biện pháp cụ thể, thiết thực để hạn chế phát sinh hồ sơ trễ hạn trong những tháng tiếp theo; đồng thời, tập trung giải quyết những hồ sơ hiện đang tồn đọng.

 

Trong năm 2018, thành phố nhận được nhiều ý kiến phản ánh của người dân chủ yếu liên quan đến việc giải quyết hồ sơ trễ hạn nhưng không xin lỗi và không thông báo kịp thời, gây phiền hà cho người dân. Vì vậy, lãnh đạo thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong năm 2019 cần nghiêm túc thực hiện các quy định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thường xuyên kiểm soát việc giải quyết thủ tục hành chính; việc hướng dẫn hồ sơ, yêu cầu bổ sung hồ sơ phải thực hiện đúng quy định, đối với hồ sơ sắp đến hạn cần đôn đốc, ưu tiên xử lý để tránh bị trễ hạn, đối với hỗ sơ trễ hạn phải có thông báo xin lỗi khách hàng và hẹn lại rõ ràng về thời gian trả kết quả lần sau theo đúng quy định…


Bên cạnh đó, UBND thành phố phối hợp tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức nhằm hướng dẫn người sử dụng cách thức xử lý hồ sơ trên phần mềm theo đúng trình tự, quy định và tháo gỡ, giải đáp vướng mắc trong quá trình sử dụng phần mềm. Đồng thời, yêu cầu công chức, viên chức xử lý hồ sơ trên phần mềm khớp với hồ sơ giấy để hạn chế tình trạng trễ hạn trên phần mềm trong khi hồ sơ giấy đã giải quyết xong.

 
NAM DU
 

.

các thông tin tiện ích