Chính sách trợ giúp xã hội khẩn cấp về nhà ở

Thứ Hai, 11/04/2022, 22:38 [GMT+7]

Chính sách trợ giúp xã hội khẩn cấp về nhà ở

Hỏi: Các trường hợp người dân bị hư hỏng nhà ở do thiên tai, hỏa hoạn được nhận hỗ trợ của Nhà nước, tuy nhiên, chúng tôi thấy mức hỗ trợ cho từng trường hợp khác nhau. Xin cho biết cụ thể về chế độ này?


Nguyễn Quang (TP. Nha Trang)


Trả lời: Trong Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ, chính sách hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở do bị thiên tai, hỏa hoạn trong từng trường hợp cụ thể được quy định như sau:


1. Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị đổ, sập, trôi, cháy hoàn toàn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn nơi ở thì được xem xét hỗ trợ chi phí làm nhà ở với mức tối thiểu 40 triệu đồng/hộ.


2. Hộ phải di dời nhà ở khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền do nguy cơ sạt lở, lũ, lụt, thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác được xem xét hỗ trợ chi phí di dời nhà ở với mức tối thiểu 30 triệu đồng/hộ.


3. Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị hư hỏng nặng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không ở được thì được xem xét hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà ở với mức tối thiểu 20 triệu đồng/hộ.


Tờ khai đề nghị hỗ trợ về nhà ở của hộ gia đình được gửi đến Chủ tịch UBND cấp xã để được xem xét giải quyết.  


Luật sư NGUYỄN THIỆN HÙNG

.

các thông tin tiện ích