11:04, 07/04/2022

Tài sản nhận từ thừa kế có phải nộp thuế?

. Hỏi: Bố mẹ tôi mất đi để lại khối tài sản gồm nhà đất, 1 xe ô tô và 1 sổ chứng khoán. Số tài sản trên được cha mẹ tôi làm di chúc để lại cho 3 anh em tôi. Tuy nhiên, có người nói chúng tôi phải đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trên số tài sản thừa kế. Vậy xin hỏi, thừa kế tài sản của cha mẹ có phải nộp thuế TNCN không?


(Lê Văn Cường - Nha Trang)

 

. Hỏi: Bố mẹ tôi mất đi để lại khối tài sản gồm nhà đất, 1 xe ô tô và 1 sổ chứng khoán. Số tài sản trên được cha mẹ tôi làm di chúc để lại cho 3 anh em tôi. Tuy nhiên, có người nói chúng tôi phải đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trên số tài sản thừa kế. Vậy xin hỏi, thừa kế tài sản của cha mẹ có phải nộp thuế TNCN không?


(Lê Văn Cường - Nha Trang)


. Trả lời: Theo Khoản 9 Điều 2 Luật Thuế TNCN  2007 quy định về các khoản thu nhập chịu thuế thì  thu nhập từ nhận thừa kế là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng phải đóng thuế TNCN.


Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện pháp luật về thuế TNCN giải thích rõ hơn như sau: thu nhập từ việc nhận thừa kế phải nộp thuế TNCN gồm: Đối với thừa kế là chứng khoán: Cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác, cổ phần của cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định; Nhận thừa kế là phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh;  Đối với thừa kế là bất động sản: Quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà,…; Đối với thừa kế là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý nhà nước: Ô tô; xe gắn máy, xe mô tô; tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô...


Tuy nhiên, theo khoản 4 Điều 4 Luật Thuế TNCN 2007, thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa các chủ thể sau sẽ được miễn thuế TNCN: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau. Theo quy định này, phần nhà đất thừa kế của cha mẹ để lại cho các con sẽ được miễn thuế TNCN.


Căn cứ các quy định trên, trong số di sản mà cha mẹ ông để lại, các anh em ông sẽ được miễn thuế TNCN đối với nhà đất nhưng sẽ phải đóng thuế TNCN đối với ô tô và chứng khoán.


Luật sư Nguyễn Quang Vinh