Phạm vi công dân được yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin

Thứ Năm, 07/04/2022, 04:51 [GMT+7]

Phạm vi công dân được yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin

Hỏi: Thời gian qua đã phát sinh trường hợp khiếu kiện trong việc cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước. Xin hỏi người dân có bị hạn chế tiếp cận thông tin trong trường hợp nào không?


Hoàng Đình Ánh (TP. Nha Trang)


Trả lời: Luật Tiếp cận thông tin chỉ rõ loại thông tin công dân không được tiếp cận và loại được tiếp cận có điều kiện; còn mọi thông tin khác công dân được tiếp cận một cách bình đẳng.


Theo đó, thông tin công dân không được tiếp cận gồm:


1. Thông tin thuộc bí mật Nhà nước, bao gồm những thông tin có nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh quốc gia, đối ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ và các lĩnh vực khác theo quy định của luật.


2. Thông tin mà nếu để tiếp cận sẽ gây nguy hại đến lợi ích của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia, quan hệ quốc tế, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng; gây nguy hại đến tính mạng, cuộc sống hoặc tài sản của người khác; thông tin thuộc bí mật công tác; thông tin về cuộc họp nội bộ của cơ quan nhà nước; tài liệu do cơ quan nhà nước soạn thảo cho công việc nội bộ.


Thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện gồm:


1. Thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh được tiếp cận trong trường hợp chủ sở hữu bí mật kinh doanh đó đồng ý.


2. Thông tin liên quan đến bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân được tiếp cận trong trường hợp được người đó đồng ý; thông tin liên quan đến bí mật gia đình được tiếp cận trong trường hợp được các thành viên gia đình đồng ý. Ngoài điều kiện đó, trong trường hợp cần thiết vì lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng theo quy định của pháp luật thì người đứng đầu cơ quan nhà nước được tự quyết định việc cung cấp thông tin này.


Luật sư NGUYỄN THIỆN HÙNG

 

.

các thông tin tiện ích

Hãy đợi...
Hãy đợi...
Hệ thống đang từ chối truy cập của bạn.
Hãy đợi 3 giây...