Chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công

Thứ Ba, 05/04/2022, 00:10 [GMT+7]

Chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công

Hỏi: Tôi được biết Nhà nước có chế độ điều dưỡng hàng năm cho người có công với cách mạng. Hiện tại, tôi đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người hưởng chính sách như thương binh. Xin cho biết chế độ điều dưỡng cho đối tượng này được quy định cụ thể thế nào?


Đỗ Yên (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa)


Trả lời: Trong số chế độ ưu đãi đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng có chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, được thực hiện 2 năm một lần, trường hợp tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên thì được điều dưỡng hàng năm.


Tại Nghị định 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng có quy định, UBND cấp xã căn cứ tình trạng sức khỏe của đối tượng để lập danh sách người được điều dưỡng tập trung và điều dưỡng tại nhà, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định cho điều dưỡng.


Theo Nghị định 75/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, mức hưởng trong điều dưỡng phục hồi sức khỏe quy định như sau:


1. Điều dưỡng phục hồi sức khỏe tại nhà: Mức chi bằng 0,9 lần mức chuẩn/1 người/1 lần và được chi trả trực tiếp cho đối tượng được hưởng.


2. Điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung, một đợt từ 5 đến 10 ngày, mức chi bằng 1,8 lần mức chuẩn/1 người/1 lần. Nội dung chi gồm tiền ăn trong thời gian điều dưỡng, thuốc thiết yếu, quà tặng cho đối tượng, các khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho đối tượng trong thời gian điều dưỡng.


Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi hiện hành là 1.624.000 đồng.


Luật sư NGUYỄN THIỆN HÙNG

.

các thông tin tiện ích

Hãy đợi...
Hãy đợi...
Hệ thống đang từ chối truy cập của bạn.
Hãy đợi 17 giây...