Yêu cầu hòa giải, đối thoại phải nộp phí thế nào?

Thứ Năm, 31/03/2022, 22:55 [GMT+7]

Yêu cầu hòa giải, đối thoại phải nộp phí thế nào?

Hỏi: Trong trường hợp vụ kiện được đưa tới tòa án và các bên tranh chấp có yêu cầu cho tổ chức hòa giải, vậy các chi phí cho công việc hòa giải được tiến hành trước khi tòa án thụ lý vụ kiện đương sự có phải chi trả không?


Trần Minh Hòa (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa)


Trả lời: Theo Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án và Nghị định 16/2021/NĐ-CP, chi phí hòa giải, đối thoại tại tòa án do ngân sách nhà nước bảo đảm.


Các bên tham gia hòa giải, đối thoại chỉ phải chịu chi phí trong trường hợp sau:


a) Chi phí hòa giải đối với tranh chấp về kinh doanh, thương mại có giá ngạch;


b) Chi phí khi các bên thống nhất lựa chọn địa điểm hòa giải, đối thoại ngoài trụ sở tòa án, bao gồm chi phí đi lại, phụ cấp lưu trú, thuê phòng nghỉ của hòa giải viên, chi phí thuê địa điểm và chi phí khác trực tiếp phục vụ việc hòa giải, đối thoại theo thực tế phát sinh;


c) Chi phí khi hòa giải viên xem xét hiện trạng tài sản liên quan đến vụ việc dân sự, khiếu kiện hành chính mà tài sản đó nằm ngoài phạm vi địa giới hành chính của tỉnh nơi tòa án có thẩm quyền giải quyết có trụ sở, bao gồm chi phí đi lại, phụ cấp lưu trú, thuê phòng nghỉ của hòa giải viên; chi phí thuê trang thiết bị, máy móc hoặc chi thuê đơn vị, tổ chức có chức năng để phục vụ xem xét hiện trạng tài sản;
d) Chi phí phiên dịch tiếng nước ngoài bao gồm chi phí thuê người biên dịch, thuê người phiên dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và ngược lại.


Mức thu cho việc hòa giải tranh chấp về kinh doanh, thương mại có giá ngạch  là 2.000.000 đồng/1 vụ việc. Mức thu để chi các nội dung khác căn cứ theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức của cơ quan nhà nước và theo thực tế phát sinh và hóa đơn, chứng từ hợp pháp.


Luật sư NGUYỄN THIỆN HÙNG
 

 

.

các thông tin tiện ích