10:03, 27/03/2022

Được cấp căn cước công dân, có phải đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Hỏi: Mới đây, vợ chồng tôi được công an cấp căn cước công dân (CCCD) thay cho chứng minh nhân dân (CMND). Xin hỏi, khi được cấp CCCD thì có phải đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

Hỏi: Mới đây, vợ chồng tôi được công an cấp căn cước công dân (CCCD) thay cho chứng minh nhân dân (CMND). Xin hỏi, khi được cấp CCCD thì có phải đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?


(Trần Văn Cao - Nha Trang)


Trả lời: Theo Khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013 về đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp thì cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây: (a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người; (b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.


Như vậy, việc thay đổi thông tin trên CCCD thay cho CMND không thuộc trường hợp đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như đã nêu trên. Tuy nhiên, theo Thông tư số 23/2014 23/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên, xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số CMND, số thẻ CCCD, địa chỉ trên Giấy chứng nhận đã cấp theo nhu cầu.


Căn cứ theo quy định trên, pháp luật không bắt buộc phải điều chỉnh, song ông bà có quyền điều chỉnh thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đúng với số thẻ CCCD mới của mình. Trong trường hợp công chứng hợp đồng sang nhượng quyền sử dụng đất, công chứng viên có thể quét mã QR trên thẻ CCCD gắn chip để xác định số CMND trên Giấy chứng nhận và số trên CCCD gắn chip là của một người. Vì thế, người dân không cần thiết phải điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


Luật gia Minh Hương