Thử việc có phải đóng Bảo hiểm xã hội

Thứ Sáu, 25/03/2022, 23:04 [GMT+7]

Thử việc có phải đóng Bảo hiểm xã hội

Hỏi: Cháu tôi  được công ty sản xuất bao bì nhận vào thử việc trong thời gian 6 tháng. Xin hỏi trong thời gian thử việc, cháu tôi có phải đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) không?


(Phạm Anh Trung, Nha Trang)


Trả lời: Luật BHXH 2014 quy định những trường hợp sau phải đóng BHXH bắt buộc: người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động; người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng; Cán bộ, công chức, viên chức; Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu; Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí; Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương; Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.


Căn cứ quy định trên, người lao động làm việc theo Hợp đồng thử việc thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.


Luật gia Minh Hương

.

các thông tin tiện ích