Chế độ trợ cấp tai nạn lao động

Thứ Sáu, 08/04/2022, 22:29 [GMT+7]

Hỏi: Mới đây trên đường đi làm về vợ tôi bị tai nạn, phải điều trị hơn một tuần. Phía công ty có nói sẽ đề nghị hưởng chế độ. Xin cho biết chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động được quy định thế nào?


Nguyễn Thái Hòa (Cam Ranh)


Trả lời: Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), người lao động bị tai nạn trong những trường hợp được luật quy định và suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thì được hưởng chế độ tai nạn lao động. Tùy thuộc mức độ suy giảm khả năng lao động, được hưởng trợ cấp một lần hoặc hàng tháng.


Theo đó, người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì được hưởng trợ cấp một lần. Cụ thể, suy giảm 5% khả năng lao động được hưởng 5 lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở. Ngoài mức trợ cấp này, người lao động còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng BHXH, từ một năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 0,3 tháng tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.


Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hàng tháng. Cụ thể, suy giảm 31% khả năng lao động được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở. Ngoài mức trợ cấp này, hàng tháng, người lao động còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng BHXH, từ một năm trở xuống được tính bằng 0,5%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 0,3% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.


Luật sư NGUYỄN THIỆN HÙNG    

 

.

các thông tin tiện ích