Các hành vi nào bị nghiêm cấm đối với trẻ em?

Thứ Tư, 13/04/2022, 23:14 [GMT+7]

. Hỏi: Những vấn đề về trẻ em luôn là mối quan tâm đặc biệt của xã hội. Tuy nhiên, tình trạng trẻ bị bạo hành, trẻ em vi phạm pháp luật đây đó vẫn xảy ra. Ở góc độ pháp luật, để đảm bảo thực hiện các quyền của trẻ em, những hành vi nào bị nghiêm cấm đối với trẻ em?


Trương Minh An (huyện Vạn Ninh)


. Trả lời: Các nguyên tắc cơ bản được Luật Trẻ em ghi nhận nhằm đảm bảo để trẻ em thực hiện được đầy đủ quyền và bổn phận của mình, không bị phân biệt đối xử, bảo đảm lợi ích tốt nhất của trẻ em trong các quyết định liên quan đến trẻ em; tôn trọng, lắng nghe, xem xét, phản hồi ý kiến, nguyện vọng của trẻ em; khi xây dựng chính sách, pháp luật tác động đến trẻ em phải xem xét đến ý kiến của trẻ em.


Với việc bảo vệ và bảo đảm thực hiện quyền của trẻ em, trong số những điều cấm của luật có các hành vi bị nghiêm cấm như: Bỏ rơi, bỏ mặc, mua bán, bắt cóc, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em; xâm hại tình dục, bạo lực, lạm dụng, bóc lột trẻ em; xúi giục, ép buộc trẻ em tảo hôn; rủ rê, xúi giục, kích động, lợi dụng, lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc trẻ em thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; không cung cấp hoặc che giấu, ngăn cản việc cung cấp thông tin về trẻ em bị xâm hại hoặc trẻ em có nguy cơ bị bóc lột, bị bạo lực cho gia đình, cơ sở giáo dục, cơ quan, cá nhân có thẩm quyền. Pháp luật cũng nghiêm cấm các hành vi: Kỳ thị, phân biệt đối xử với trẻ em vì đặc điểm cá nhân, hoàn cảnh gia đình, giới tính, dân tộc, quốc tịch, tín ngưỡng, tôn giáo của trẻ em; cho trẻ em sử dụng rượu, bia, thuốc lá và chất gây nghiện, chất kích thích khác; cung cấp dịch vụ Internet và các dịch vụ khác phục vụ đối tượng trẻ em nhưng có nội dung ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ em; tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên và của cha, mẹ, người giám hộ của trẻ em; lợi dụng việc nhận chăm sóc thay thế trẻ em để xâm hại trẻ em.


Luật sư NGUYỄN THIỆN HÙNG

.

các thông tin tiện ích