Trách nhiệm thông báo kết quả về việc làm thử

Thứ Năm, 03/01/2019, 21:56 [GMT+7]

Hỏi: Xin cho biết trách nhiệm của người sử dụng lao động khi người lao động đã hoàn thành thời gian thử việc?


Lê Vũ (thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm)


Trả lời: Nghị định số 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc thông báo kết quả về việc làm thử như sau:


1. Trong thời hạn 3 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc đối với người lao động làm công việc có thời gian thử việc không quá 60 ngày (công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên) và đối với công việc có thời gian thử việc không quá 30 ngày (công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ), người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động kết quả công việc người lao động đã làm thử; trường hợp công việc làm thử đạt yêu cầu thì khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải giao kết ngay hợp đồng lao động với người lao động.


2. Khi kết thúc thời gian thử việc đối với người lao động làm các công việc khác có thời gian thử việc không quá 6 ngày, người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động kết quả công việc người lao động đã làm thử; trường hợp công việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết ngay hợp đồng lao động với người lao động.


Luật sư Nguyễn Thiện Hùng

.

các thông tin tiện ích