Thời điểm xuất hóa đơn, kê khai tính thuế

Chủ Nhật, 16/12/2018, 22:35 [GMT+7]

Thời điểm xuất hóa đơn, kê khai tính thuế

Hỏi: Công ty đã hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao công trình xây cho chủ đầu tư tại thời điểm cuối năm 2017. Sau đó, đến năm 2018, công ty mới được thanh toán tiền. Trong trường hợp này, thời điểm công ty xuất hóa đơn, kê khai tính thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là thời điểm nào?


Trả lời: Tại Khoản 2(a), Điều 16 Thông tư 39 ngày 31-3-2014 của Bộ Tài chính quy định về ngày lập hóa đơn như sau:


“Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.


Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng”.


Tại Khoản 5 Điều 8 Thông tư số 219 ngày 31-12-2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT quy định về thời điểm xác định thuế GTGT như sau:


“5. Đối với xây dựng, lắp đặt, bao gồm cả đóng tàu là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền”.


Căn cứ các quy định trên, ngày lập hóa đơn và xác định thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Đồng thời, căn cứ hóa đơn GTGT đã xuất, công ty thực hiện kê khai doanh thu tính thuế TNDN theo hướng dẫn tại Khoản 1 và Khoản 3, Điều 5 Thông tư số 78/2014 của Bộ Tài chính.


Mai Dương
(Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh) 

.

các thông tin tiện ích