Chi hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ

Thứ Năm, 13/12/2018, 23:45 [GMT+7]

Chi hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ

Hỏi: Xin cho biết chế độ hỗ trợ của Nhà nước đối với trường hợp di chuyển hài cốt liệt sĩ?


Lê Bá Hưng (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa)


Trả lời: Được quy định tại Thông tư 101/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ ngày 1-1-2019) và Nghị định 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ, nội dung hỗ trợ và mức hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ như sau:


a) Hỗ trợ tiền tàu xe và tiền ăn đối với thân nhân liệt sĩ hoặc người được thân nhân liệt sĩ ủy quyền hoặc người thờ cúng liệt sĩ.


Mức hỗ trợ được quy định: thân nhân liệt sĩ (không quá ba người) hoặc người thờ cúng liệt sĩ được cơ quan lao động - thương binh và xã hội cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ trong nước được hỗ trợ một lần tiền tàu xe và tiền ăn (bao gồm cả lượt đi và về), mỗi năm một lần đối với một liệt sĩ. Mức hỗ trợ theo đơn giá 2.000 đồng/km nhân với khoảng cách từ nơi cấp giấy giới thiệu đến nghĩa trang có mộ liệt sĩ hoặc địa phương nơi liệt sĩ hy sinh nhưng tối đa không quá 2.400.000 đồng/người.


b) Hỗ trợ kinh phí cất bốc và di chuyển một bộ hài cốt liệt sĩ: mức chi 4.000.000 đồng.


c) Đối với hài cốt liệt sĩ mà thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ có nguyện vọng giữ lại xây cất phần mộ tại nghĩa trang dòng họ do gia đình quản lý (không đưa vào nghĩa trang liệt sĩ): hỗ trợ tiền tàu xe, tiền ăn và kinh phí cất bốc, di chuyển theo mức quy định tại điểm a và b nói trên, đồng thời hỗ trợ tiền xây vỏ mộ liệt sĩ một lần với mức 2.500.000 đồng.


Luật sư Nguyễn Thiện Hùng
 

.

các thông tin tiện ích