Phân biệt người mất năng lực hành vi và người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi?

Thứ Năm, 06/12/2018, 23:40 [GMT+7]

Phân biệt người mất năng lực hành vi và người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi?

Hỏi: Thế nào là người bị mất năng lực hành vi dân sự với người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi?


Trần Hoài Khanh (Ninh An, Ninh Hòa)


Trả lời: Các khái niệm này được hiểu theo Bộ luật Dân sự như sau:


Khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần.


Người thành niên do tình trạng thể chất hoặc tinh thần mà không đủ khả năng nhận thức, làm chủ hành vi nhưng chưa đến mức mất năng lực hành vi dân sự thì theo yêu cầu của người này, người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và chỉ định người giám hộ, xác định quyền, nghĩa vụ của người giám hộ.


Khi không còn căn cứ tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, một người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì theo yêu cầu của chính người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, hủy bỏ quyết định tuyên bố người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.


Luật sư Nguyễn Thiện Hùng
 

.

các thông tin tiện ích