Đối tượng được miễn phí chứng thực

Thứ Hai, 17/12/2018, 22:03 [GMT+7]

Đối tượng được miễn phí chứng thực

Hỏi: Chú tôi là người khuyết tật, gia đình thuộc diện hộ nghèo, có đông con và đều đang đi học. Hàng năm có nhu cầu chứng thực nhiều giấy tờ liên quan việc học của con cái nên tốn nhiều chi phí. Vậy cho tôi hỏi trong trường hợp của gia đình chú tôi có được miễn, giảm phí chứng thực không?


(kelvinnhatai@gmail.com)


Trả lời: Với thẩm quyền được Quốc hội giao, tại Thông tư số 226/2016/TT-BTC Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực, được áp dụng đối với người nộp, tổ chức thu phí chứng thực và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực.


Người nộp phí là tổ chức, cá nhân yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch tại UBND cấp xã và Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện.


Mức thu phí được quy định:


- Chứng thực bản sao từ bản chính: 2.000 đồng/trang. Từ trang thứ ba trở lên thu 1.000 đồng/trang, nhưng mức thu tối đa không quá 200.000 đồng/bản.


- Chứng thực chữ ký: 10.000 đồng/trường hợp.


- Chứng thực hợp đồng, giao dịch: 50.000 đồng/hợp đồng, giao dịch.


- Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch: 30.000 đồng/hợp đồng, giao dịch.


- Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực: 25.000 đồng/hợp đồng, giao dịch.


Đối tượng được miễn phí là cá nhân, hộ gia đình vay vốn tại tổ chức tín dụng để phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn đối với chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản.


Như vậy với người khuyết tật, người thuộc diện hộ nghèo nhưng không thuộc trường hợp vay vốn tại tổ chức tín dụng để phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định với việc chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản không thuộc đối tượng được miễn phí chứng thực.


Luật sư Nguyễn Thiện Hùng
 

.

các thông tin tiện ích