Khiếu nại trong hoạt động trợ giúp pháp lý

Thứ Tư, 19/12/2018, 22:27 [GMT+7]

Khiếu nại trong hoạt động trợ giúp pháp lý

Hỏi: Khi người thực hiện trợ giúp pháp lý có sự vi phạm pháp luật thì việc khiếu nại được thực hiện thế nào?


Vũ Thị Hạnh (xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa)


Trả lời: Được quy định tại Luật Trợ giúp pháp lý, người được trợ giúp pháp lý có quyền khiếu nại đối với hành vi của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý khi có căn cứ cho rằng hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.


Các hành vi gồm:


a) Từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý;


b) Không thực hiện trợ giúp pháp lý;


c) Thực hiện trợ giúp pháp lý không đúng pháp luật;


d) Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý không đúng pháp luật.


Người đứng đầu tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý có trách nhiệm giải quyết khiếu nại đối với hành vi được quy định trên trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại. Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của người đứng đầu tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc quá thời hạn mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lên Giám đốc Sở Tư pháp.


Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm giải quyết khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại của Giám đốc Sở Tư pháp có hiệu lực thi hành. Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Giám đốc Sở Tư pháp hoặc quá thời hạn mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện tại tòa án.


Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử lý kỷ luật, quyết định xử phạt vi phạm hành chính và quyết định hành chính, hành vi hành chính khác trong hoạt động trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về khiếu nại và quy định khác của pháp luật có liên quan.


Luật sư Nguyễn Thiện Hùng
 

.

các thông tin tiện ích