Muốn thay đổi người trực tiếp nuôi con?

Thứ Năm, 12/04/2018, 20:55 [GMT+7]

Muốn thay đổi người trực tiếp nuôi con?

Hỏi: 2 năm trước, khi ly hôn tôi thuận để cha của cháu trực tiếp nuôi đứa con chung 4 tuổi. Hiện nay anh ấy có vợ, việc chăm sóc con không còn chu đáo nữa và vợ anh ấy cũng đối xử không tốt với con tôi. Tôi muốn giành quyền nuôi cháu có được không?


Kiều Lan (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa)


Trả lời: Khi ly hôn, vợ chồng bạn đã thỏa thuận để người chồng trực tiếp nuôi con, việc đó đã được tòa án công nhận ghi trong bản án. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải do tòa án quyết định.


Ghi nhận tại Điều 84 của Luật Hôn nhân và gia đình, việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn được quy định:


 1. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại Khoản 5 điều này, tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.


2. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:


a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;


b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.


3. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 7 tuổi trở lên.


4. Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật Dân sự.


5. Trong trường hợp có căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 2 điều này thì trên cơ sở lợi ích của con, cá nhân, cơ quan, tổ chức sau có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con: a) Người thân thích; b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình; c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em; d) Hội liên hiệp phụ nữ.


Bạn cần có đơn gửi đến tòa án, và trong trường hợp có tranh chấp (cha cháu không đồng ý) thì cần chứng minh được cha của cháu không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.


Luật sư Nguyễn Thiện Hùng

 

.

các thông tin tiện ích