Vợ chồng sống ly thân, muốn chia tài sản chung?

Thứ Năm, 05/04/2018, 21:36 [GMT+7]

Vợ chồng sống ly thân, muốn chia tài sản chung?

Hỏi: Vợ chồng tôi sống ly thân đã gần một năm nay. Chúng tôi có một số tài sản chung, tôi muốn chia để tiện việc sử dụng. Xin cho biết quy định của pháp luật về việc này?
 
Lê Hồng Hạnh (Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa)
 
Trả lời: Vợ chồng sống ly thân nhau nhưng quan hệ hôn nhân vẫn tồn tại. Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung. Nội dung này được ghi nhận tại Luật Hôn nhân và gia đình hiện hành. 
 
Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật. Trường hợp vợ chồng không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu tòa án giải quyết. 
 
Nếu chỉ chia một phần tài sản chung thì phần tài sản còn lại không chia vẫn là tài sản chung của vợ chồng.
Pháp luật chỉ hạn chế, và việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu khi thuộc một trong các trường hợp:
 
1. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của gia đình; quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;
 
2. Nhằm trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ như: nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng; nghĩa vụ bồi thường thiệt hại; nghĩa vụ thanh toán khi bị Tòa án tuyên bố phá sản; nghĩa vụ trả nợ cho cá nhân, tổ chức; nghĩa vụ nộp thuế hoặc nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước; nghĩa vụ khác về tài sản theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, Bộ luật Dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.
 
Luật sư Nguyễn Thiện Hùng 
 
.

các thông tin tiện ích