Thuê người giúp việc gia đình phải ký hợp đồng?

Thứ Năm, 29/03/2018, 05:40 [GMT+7]

Thuê người giúp việc gia đình phải ký hợp đồng?

Hỏi: Tôi thuê một người giúp việc gia đình, làm việc thường xuyên, thỏa thuận với nhau về tiền công, ngày nghỉ ... Có người bảo tôi công việc này cũng phải ký hợp đồng. Xin cho biết quy định của pháp luật, nếu phải ký hợp đồng thì ai đứng ra ký và hợp đồng phải có những nội dung gì? 
 
Mỹ Liên (phường Phước Hòa, TP. Nha Trang)
 
Trả lời: Theo Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người giúp việc gia đình. 
 
Bộ luật Lao động và Nghị định 27/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, người ký kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là chủ hộ, hoặc người được chủ hộ hoặc các thành viên trong hộ gia đình ủy quyền hợp pháp. Người ký kết hợp đồng lao động bên phía người lao động là người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên; với người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi phải có văn bản đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động. 
 
Nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động gồm: tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc người đại diện hợp pháp; họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động; công việc và địa điểm làm việc; thời hạn của hợp đồng lao động; mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;  chế độ nâng bậc, nâng lương; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; trang bị bảo hộ lao động cho người lao động; bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề; điều kiện ăn, ở của người lao động (nếu có); tiền tàu xe về nơi cư trú khi chấm dứt hợp đồng lao động đúng thời hạn; thời gian và mức chi phí hỗ trợ để người lao động học văn hóa, học nghề (nếu có); trách nhiệm bồi thường do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại về tài sản của người sử dụng lao động; những hành vi bị nghiêm cấm đối với mỗi bên. 
 
Hợp đồng lao động được lập ít nhất hai bản, mỗi bên giữ một bản. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký, người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo với UBND cấp xã nơi người lao động làm việc về việc sử dụng lao động là người giúp việc gia đình.
 
Luật sư Nguyễn Thiện Hùng
 
.

các thông tin tiện ích