Con riêng của vợ muốn chia đều tài sản?

Thứ Sáu, 16/03/2018, 22:31 [GMT+7]

Hỏi: Vợ tôi mất không để lại di chúc. Ngoài con chung với tôi cô ấy còn có hai người con riêng. Tài sản có một căn nhà hai vợ chồng đứng tên, một lô đất chỉ mình vợ tôi đứng tên, cổ phần ở công ty cũng vợ tôi đứng tên. Con riêng của vợ tôi đòi chia đều các tài sản này, như vậy có đúng không?


Hoàng Hải (phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang)


Trả lời: Theo tài liệu bạn gửi đến, lô đất chỉ riêng người vợ đứng tên nhưng được tạo lập sau khi vợ chồng bạn đăng ký kết hôn 3 năm, nếu không có căn cứ chứng minh nó là tài sản riêng của vợ bạn (ví dụ như nguồn tiền để mua đất là do vợ bạn được thừa kế riêng, hoặc được ai đó tặng cho riêng…) thì nó là tài sản chung vợ chồng. Cổ phần ở công ty được hình thành do vợ bạn là thành viên của công ty, cũng trong thời kỳ hôn nhân nên được xác định nó là tài sản chung của vợ chồng.


Luật Hôn nhân và gia đình xác nhận rằng, tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân (trừ trường hợp tài sản chung đã được chia thành tài sản riêng); tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung. Một trong những nguyên tắc chung về chế độ tài sản của vợ chồng là vợ, chồng bình đẳng với nhau về quyền, nghĩa vụ trong việc tạo lập, chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung; không phân biệt giữa lao động trong gia đình và lao động có thu nhập.


Do tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, nên khi chia thừa kế trong trường hợp một người chết, tài sản đó phải được chia đôi, một nửa thuộc sở hữu của người còn sống, nửa còn lại là di sản thừa kế, được chia cho những người thừa kế cùng hàng thừa kế.


Trong trường hợp của bạn, một nửa khối tài sản là di sản, được chia cho cha, mẹ (nếu còn sống) và con riêng của vợ bạn, bạn và con chung của vợ chồng bạn.


Luật sư Nguyễn Thiện Hùng

.

các thông tin tiện ích