Tòa án nhân dân Tối cao:

Quán triệt thi hành một số văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành

Chủ Nhật, 18/03/2018, 23:07 [GMT+7]

Quán triệt thi hành một số văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành

Mới đây, Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao có công văn yêu cầu tổ chức quán triệt, triển khai thi hành nghiêm túc các văn bản quy phạm  pháp luật mới được ban hành.


Triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13, thời gian qua, Chính phủ đã ban hành 1 nghị định; TAND Tối cao đã phối hợp với các bộ, ngành có liên quan ban hành 5 thông tư liên tịch cụ thể như sau:


1. Nghị định số 19/2018/NĐ-CP ngày 2-2-2018 của Chính phủ quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2-2-2018;    

 
2. Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP ngày 22-12-2017 của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, TAND Tối cao, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng “Quy định việc phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về trả hồ sơ để điều tra bổ sung”, có hiệu lực thi hành từ ngày 6-2-2018.


3. Thông tư liên tịch số 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 23-1-2018 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, TAND tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao “Quy định về quan hệ phối hợp giữa cơ sở giam giữ với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và Viện Kiểm sát có thẩm quyền kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam”, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12-3-2018;


4. Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP ngày 1-2-2018 của Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, TAND Tối cao và Bộ Quốc phòng “Quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn, địa điểm bị can hoặc người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội đọc, ghi chép bản sao tài liệu hoặc tài liệu được số hóa liên quan đến việc buộc tội, gỡ tội hoặc bản sao tài liệu khác liên quan đến việc bào chữa”, có hiệu lực thi hành ngày 18-3-2018


5. Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP ngày 1-2-2018 của Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, TAND Tối cao và Bộ Quốc phòng “Hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử”, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18-3-2018.


6. Thông tư liên tịch số 04/ 2018/TTLT- BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP ngày 9-2-2018 “Quy định phối hợp thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện”, có hiệu lực thi hành từ ngày 28 -3-2018.


Chánh án TAND Tối cao yêu cầu Chánh án TAND và Tòa án quân sự các cấp, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc TAND Tối cao ngay sau khi nhận được công văn này cần tổ chức quán triệt, triển khai thi hành nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên.


ĐẠI HƯNG

 

.

các thông tin tiện ích