Trường hợp nghiện ma túy phải đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc?

Chủ Nhật, 01/04/2018, 23:33 [GMT+7]

Trường hợp nghiện ma túy phải đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc?

Hỏi: Xin cho biết những trường hợp nào thì người nghiện ma túy bị buộc đưa vào cơ sở cai nghiện? Việc cai nghiện bắt buộc được thực hiện thế nào?
 
Lê Nam (Cam Phú, TP. Cam Ranh)
 
Trả lời: Biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được quy định tại các Nghị định 221/2013/NĐ-CP và 136/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Theo các nghị định này, đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc gồm:
 
1. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, trong thời hạn 2 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy hoặc trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy mà vẫn còn nghiện.
 
2. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, bị chấm dứt thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy.
 
3. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, không có nơi cư trú ổn định.
 
Khi phát hiện người sử dụng ma túy trái phép, Công an cấp xã nơi người có hành vi vi phạm lập biên bản về hành vi sử dụng ma túy trái phép của người đó và tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Trường hợp cá nhân, tổ chức phát hiện người sử dụng ma túy trái phép thì báo cho cơ quan công an cấp xã nơi người có hành vi vi phạm để lập biên bản và xác minh, thu thập tài liệu, lập hồ sơ. Tùy thuộc trường hợp người vi phạm cư trú tại địa phương hay địa phương khác hay không có nơi cư trú để tiến hành các bước lập hồ sơ phù hợp với quy định.
 
Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được các cơ quan phòng tư pháp, phòng lao động - thương binh và xã hội kiểm tra tính pháp lý và đề nghị gửi đến tòa án nhân dân cấp huyện.
 
Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của tòa án nhân dân cấp huyện, cơ quan công an cấp huyện chủ trì, phối hợp với phòng lao động - thương binh và xã hội đưa người đi thi hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 
 
Luật sư Nguyễn Thiện Hùng
 
.

các thông tin tiện ích