Để được thăm gặp người đang bị tạm giữ, tạm giam

Thứ Sáu, 27/04/2018, 07:42 [GMT+7]

Để được thăm gặp người đang bị tạm giữ, tạm giam

Hỏi: Muốn gặp thân nhân của mình đang bị tạm giam thì cần những thủ tục gì?


Vũ Thị Minh (xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa)


Trả lời: Được Bộ Công an quy định tại Thông tư 34/2017/TT-BCA, để được  thăm gặp thân nhân đang bị tạm giữ, bị tạm giam người thăm gặp phải xuất trình một trong các loại giấy tờ tùy thân như: giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước công dân, người dưới 14 tuổi phải có giấy khai sinh; giấy tờ xác nhận về quan hệ với người bị tạm giữ, người bị tạm giam. Trường hợp người đến thăm gặp không có giấy tờ chứng minh quan hệ thì phải có đơn đề nghị, có xác nhận của UBND hoặc cơ quan có thẩm quyền; trường hợp người đến thăm gặp không có giấy tờ tùy thân thì đơn đề nghị thăm gặp phải dán ảnh và đóng dấu giáp lai vào ảnh.


Một số quy định liên quan trong việc thăm gặp người bị tạm giữ, bị tạm giam được thông tư của bộ ghi nhận như sau:


Người bị tạm giữ được gặp thân nhân 1 lần trong thời gian tạm giữ, 1 lần trong mỗi lần gia hạn tạm giữ, kể cả ngày nghỉ, mỗi lần gặp không quá 1 giờ.


Người bị tạm giam được gặp thân nhân 1 lần trong 1 tháng, thời gian gặp trong giờ làm việc, mỗi lần gặp không quá một giờ. Thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định cụ thể thời điểm người bị tạm giữ, người bị tạm giam gặp thân nhân.


Thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định bằng văn bản việc cho gặp thân nhân, nêu rõ thời điểm được gặp thân nhân, cán bộ quản lý trong thời gian thăm gặp và gửi quyết định cho cơ quan đang thụ lý vụ án biết. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam được gặp không quá 3 thân nhân trong mỗi lần gặp; các trường hợp khác do thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định.


Khi người bị tạm giữ, người bị tạm giam và thân nhân của họ có các yêu cầu về giao dịch dân sự, cơ quan đang thụ lý vụ án có trách nhiệm phối hợp với cơ sở giam giữ để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.


Luật sư Nguyễn Thiện Hùng
 

.

các thông tin tiện ích