Xử lý hóa đơn, chứng từ, thuế giá trị gia tăng

Thứ Hai, 16/04/2018, 06:53 [GMT+7]

Xử lý hóa đơn, chứng từ, thuế giá trị gia tăng

Hỏi: Xí nghiệp có nhận gia công sản phẩm may mặc cho khách hàng, do ảnh hưởng của thiên tai (cơn bão số 12 năm 2017) đã làm hư hỏng một số nguyên liệu, thành phẩm của khách hàng. Khi xí nghiệp thực hiện bồi thường phần nguyên vật liệu, sản phẩm bị hư hỏng cho khách hàng có phải xuất hóa đơn không? Nếu xuất hóa đơn xí nghiệp có được khấu trừ không?


Trả lời: Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219 ngày 31-12-2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT), việc xử lý hóa đơn, chứng từ và thuế GTGT đối với khoản bồi thường cho khách hàng được thực hiện như sau:


Trường hợp xí nghiệp thực hiện đền bù, bồi thường cho khách hàng bằng tiền thì xí nghiệp căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền, không phải xuất hóa đơn; khách hàng nhận tiền đền bù, bồi thường của xí nghiệp thực hiện lập chứng từ thu theo quy định. Trường hợp xí nghiệp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ thì xí nghiệp phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; khách hàng nhận bồi thường được kê khai, khấu trừ thuế theo quy định.


Thuế GTGT đầu vào của phần nguyên liệu, hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất do thiên tai không được bồi thường của cơ quan bảo hiểm được khấu trừ toàn bộ theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư 219 ngày 31-12-2013 của Bộ Tài chính.


Đối với phần nguyên liệu, hàng hóa mua lại để đền bù, bồi thường cho khách hàng, xí nghiệp được khấu trừ thuế GTGT đầu vào nếu thỏa các điều kiện quy định tại Khoản 1, 2 Điều 15 Thông tư 219/2013 (đã được sửa đổi bổ sung tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27-2-2015).


Thùy Trang
(Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa)


 

.

các thông tin tiện ích