Nghĩa vụ thuế đối với khoản thu về tiền lãi trả chậm

Chủ Nhật, 15/04/2018, 20:57 [GMT+7]

Nghĩa vụ thuế đối với khoản thu về tiền lãi trả chậm

Hỏi: Công ty có nghĩa vụ thanh toán các khoản lãi trả chậm phát sinh từ khoản nợ phải trả cho một doanh nghiệp (DN) xây dựng. Do DN xây dựng đang tạm ngừng hoạt động nên theo thỏa thuận giữa hai bên, công ty sẽ chuyển tiền thanh toán số tiền lãi chậm trả vào tài khoản ngân hàng của người đại diện pháp luật của DN xây dựng. Khi công ty chuyển số tiền lãi này có phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với người đại diện pháp luật của DN xây dựng không?


Trả lời: Do đây là khoản thu nhập của DN (nhà thầu xây dựng) chứ không phải là khoản thu nhập của cá nhân người đại diện pháp luật của DN nên công ty không phát sinh nghĩa vụ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi chi trả tiền lãi chậm trả.


Căn cứ quy định tại Khoản 7 Điều 7 Thông tư số 78 ngày 18-6-2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập DN quy định về thu nhập khác như sau:


“7. Thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn bao gồm cả tiền lãi trả chậm, lãi trả góp, phí bảo lãnh tín dụng và các khoản phí khác trong hợp đồng cho vay vốn”.


Như vậy, trường hợp nhà thầu xây dựng khi nhận được khoản thu về tiền lãi phát sinh chậm trả do bên đối tác vi phạm hợp đồng thì nhà thầu xây dựng có trách nhiệm ghi nhận vào thu nhập khác để kê khai nộp thuế thu nhập DN theo quy định (kể cả trong trường hợp nhà thầu xây dựng tạm ngưng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục giải thể DN theo quy định của pháp luật).


Mai Dương
(Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa)
 

.

các thông tin tiện ích