Điều kiện để ngân hàng được quyền thu giữ tài sản đảm bảo không thông qua tòa án?

Thứ Hai, 16/04/2018, 23:52 [GMT+7]

Điều kiện để ngân hàng được quyền thu giữ tài sản đảm bảo không thông qua tòa án?

Hỏi: Báo Khánh Hòa phản ánh sự kiện Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân đội thông báo về thu giữ tài sản đảm bảo là khách sạn Bavico Nha Trang (số 2, Phan Bội Châu) theo hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai đã ký tháng 4-2017 giữa MB chi nhánh Sài Gòn với Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Bạch Việt. Xin hỏi các điều kiện để ngân hàng được thực hiện quyền thu giữ tài sản đảm bảo không thông qua tòa án?


Ngô Minh Thành (Nha Trang)


Trả lời: Điều 301 Bộ luật Dân sự 2015 (BLDS) quy định: Khi xảy ra một trong các trường hợp xử lý tài sản bảo đảm quy định tại Điều 299 BLDS mà người đang giữ tài sản không giao tài sản thì bên nhận bảo đảm có quyền yêu cầu tòa án giải quyết, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.


Ngày 21-6-2017, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 đã thông qua Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (TCTD) (Nghị quyết số 42/2017). Nghị quyết này có hiệu lực thi hành trong 5 năm (từ ngày 15-8-2017 đến ngày 14-8-2022). Theo đó, Nghị quyết 42/2017 cho phép TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) được thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm mà không phải thông qua tòa án khi có đầy đủ 5 điều kiện sau:


Thứ nhất, khi xảy ra trường hợp xử lý tài sản bảo đảm theo quy định tại Điều 299 BLDS năm 2015. Cụ thể, đến hạn thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ; bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm trước thời hạn do vi phạm nghĩa vụ theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật; và trường hợp khác theo thỏa thuận hoặc luật có quy định.


Thứ hai, tại hợp đồng bảo đảm có thỏa thuận về việc bên bảo đảm đồng ý cho TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có quyền thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu khi xảy ra các trường hợp xử lý tài sản bảo đảm theo quy định pháp luật.


Thứ ba, giao dịch bảo đảm, biện pháp bảo đảm đã đăng ký theo quy định pháp luật.


Thứ tư, tài sản bảo đảm không phải là tài sản tranh chấp trong vụ án đã được thụ lý nhưng chưa được giải quyết hoặc đang được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền; không đang bị tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; không đang bị kê biên hoặc áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án theo quy định của pháp luật.


Thứ năm, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, VAMC đã hoàn thành nghĩa vụ công khai thông tin theo quy định tại nghị quyết này.


Luật sư Nguyễn Hồng Hà
 

.

các thông tin tiện ích