Cần Phiếu lý lịch tư pháp khi xin việc làm?

Thứ Hai, 05/02/2018, 06:17 [GMT+7]

Cần Phiếu lý lịch tư pháp khi xin việc làm?

Hỏi: Tôi liên hệ một công ty để xin vào làm việc và được thông báo làm hồ sơ. Trong thành phần của hồ sơ có loại Phiếu lý lịch tư pháp. Xin cho biết phiếu này có nội dung gì và được sử dụng thế nào?


Lê Đình Viên (xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa)


Trả lời: Được quy định tại Luật Lý lịch tư pháp, Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp, có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tòa án tuyên bố phá sản. Mục đích quản lý lý lịch tư pháp nhằm đáp ứng yêu cầu cần chứng minh cá nhân có hay không có án tích, có bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tòa án tuyên bố phá sản; ghi nhận việc xóa án tích, tạo điều kiện cho người đã bị kết án tái hòa nhập cộng đồng; hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự và thống kê tư pháp hình sự; hỗ trợ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.


Phiếu lý lịch tư pháp có 2 loại, là phiếu số 1 và số 2, trong đó Phiếu lý lịch tư pháp số 2 chủ yếu để cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng. Trường hợp của bạn khi công ty yêu cầu thì bạn cần xin cấp loại Phiếu lý lịch tư pháp số 1. Thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp là Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và Sở Tư pháp.


Bạn có thể liên hệ Sở Tư pháp nơi thường trú (hoặc nơi tạm trú nếu không có nơi thường trú) nộp tờ khai (theo mẫu quy định) kèm theo bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu và bản chụp sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú để được xem xét giải quyết.


Luật sư Nguyễn Thiện Hùng
 

.

các thông tin tiện ích