Các trường hợp khiếu nại không được thụ lý giải quyết

Thứ Sáu, 26/01/2018, 21:59 [GMT+7]

Các trường hợp khiếu nại không được thụ lý giải quyết

Hỏi: Cha mẹ tôi đang sửa lại nhà ở, do bị cho là vi phạm thủ tục xây dựng nên bị xử phạt hành chính. Tôi đã làm đơn khiếu nại, nhưng cơ quan cấp huyện từ chối giải quyết. Xin cho biết trong việc khiếu nại của công dân thì những trường hợp nào khiếu nại không được thụ lý giải quyết? 
 
Trần Việt Anh (phường Cam Lộc, TP. Cam Ranh)
 
Trả lời: Các khiếu nại không được thụ lý giải quyết được quy định tại Điều 11 của Luật Khiếu nại, gồm:
 
1. Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; quyết định hành chính, hành vi hành chính trong chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới; quyết định hành chính có chứa đựng các quy phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định;
 
2. Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại;
 
3. Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp; 
 
4. Người đại diện không hợp pháp thực hiện khiếu nại;
 
5. Đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại;
 
6. Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng;
 
7. Khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai; 
 
8. Có văn bản thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại mà sau 30 ngày người khiếu nại không tiếp tục khiếu nại;
 
9. Việc khiếu nại đã được tòa án thụ lý hoặc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của tòa án, trừ quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính của tòa án.
 
Theo trình bày của bạn, đây là việc của cha mẹ bạn, khi bạn không được ủy quyền thì không đủ điều kiện để ký đơn khiếu nại. 
 
Luật sư Nguyễn Thiện Hùng
.

các thông tin tiện ích