Chi phí tổn thất do thiên tai

Thứ Hai, 22/01/2018, 02:48 [GMT+7]

Chi phí tổn thất do thiên tai

Hỏi: Công ty bị thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra vào đầu tháng 11-2017. Vậy, công ty có thể hạch toán toàn bộ chi phí tổn thất do thiên tai, sửa chữa tài sản cố định vào chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp năm 2017 được không?


Trả lời: Trường hợp công ty bị thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra vào đầu tháng 11-2017 thì khoản chi phí liên quan đến phần giá trị tổn thất do thiên tai không được bồi thường được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN năm 2017 (kỳ tính thuế phát sinh chi phí thiệt hại).


Việc xác định phần giá trị tổn thất do thiên tai không được bồi thường, hồ sơ đối với tài sản, hàng hóa bị tổn thất do thiên tai được tính vào chi phí thực hiện theo quy định tại Khoản 2.1 Điều 6 Thông tư  78 ngày 18-6-2014 của Bộ Tài chính và được lưu tại doanh nghiệp để xuất trình với cơ quan thuế khi được yêu cầu.


Đối với khoản chi phí sửa chữa tài sản cố định để khắc phục thiệt hại sau bão, công ty có thể tính một lần vào chi phí tính thuế TNDN của năm 2017 theo quy định tại  Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 45 ngày 25-4-2013 của Bộ Tài chính.


Thùy Trang - Mai Dương
(Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa)

 

.

các thông tin tiện ích