Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản

Thứ Ba, 16/01/2018, 07:56 [GMT+7]

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản

Chủ đầu tư bán hoặc cho thuê mua nhà ở thương mại hình thành trong tương lai mà chưa được ngân hàng thương mại (NHTM) có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính theo quy định sẽ bị xử phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng. Đây là một trong những quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh bất động sản, có hiệu lực từ ngày 15-1-2018.

Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 (có hiệu lực từ ngày 1-7-2015) đã quy định: “Chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được NHTM có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng”.

Theo đó, việc bảo lãnh thực hiện theo Điều12 Thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 25-6-2015 của Ngân hàng Nhà nước (có hiệu lực từ ngày 9-8-2015 (Thông tư 07) bản sao hợp đồng bảo lãnh phải gửi  cho bên mua, thuê mua nhà khi ký kết hợp đồng mua, thuê mua và gửi về Sở Xây dựng để kiểm tra theo dõi, cụ thể:

- Điểm a khoản 1 Điều 12 Thông tư 07 quy định NHTM chỉ bảo lãnh đối với nhà ở hình thành trong tương lai có đủ điều kiện được bán, cho thuê mua theo quy định tại Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản (phải có văn bản thông báo của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua).  

- Điểm b khoản 1 Điều 12 Thông tư 07 quy định NHTM khi thực hiện bảo lãnh cho chủ đầu tư phải đảm bảo trong hợp đồng mua, thuê mua nhà ở ký kết giữa chủ đầu tư và khách hàng có quy định nghĩa vụ của chủ đầu tư phải hoàn lại tiền cho khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà theo tiến độ cam kết.

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15-1-2018, thay thế Nghị định 121/2013/NĐ-CP ngày 10-10-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở và Nghị định 180/2007/NĐ-CP ngày 7-12-2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị.

Nghị định này đã bổ sung nhiều hành vi vi phạm quy định về kinh doanh bất động sản để xử phạt so với Nghị định 121/2013. Theo đó, chủ đầu tư có hành vi bán hoặc cho thuê mua nhà ở thương mại hình thành trong tương lai mà chưa được NHTM có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính sẽ  bị xử phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng (điểm d, khoản 2 Điều 57 Nghị định 139); đồng thời buộc chủ đầu tư thực hiện đúng quy định về việc ký hợp đồng bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng. Quy định mới này nhằm đảo bảo quyền lợi của khách hàng trong giao dịch mua bán bất động sản hình thành trong tương lai, người mua cần biết để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng trước khi tiến hành giao dịch.
 

Hồng Hà

 

.

các thông tin tiện ích