Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người lao động

Thứ Sáu, 02/02/2018, 23:11 [GMT+7]

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người lao động

Hỏi: Trong khi làm việc tại phân xưởng sản xuất, do sơ suất tôi đã làm hỏng một bộ phận của thiết bị. Người phụ trách phân xưởng cho biết tôi sẽ phải bồi thường. Xin cho biết pháp luật quy định về việc này thế nào?


Lê Đình Ban (xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa)


Trả lời: Hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động, tại Nghị định 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ, việc bồi thường thiệt hại của người lao động có một số quy định cụ thể như sau:


Trường hợp do sơ suất làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị với giá trị thiệt hại thực tế không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng (áp dụng tại nơi người lao động làm việc do Chính phủ công bố) thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 3 tháng tiền lương ghi trong hợp đồng lao động của tháng trước liền kề trước khi gây thiệt hại, bằng hình thức khấu trừ hàng tháng vào lương theo quy định của Bộ luật Lao động.


Thuộc một trong các trường hợp sau đây thì người lao động phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường:


a) Do sơ suất làm hư hỏng dụng cụ thiết bị với giá trị thiệt hại thực tế từ 10 tháng lương tối thiểu vùng trở lên áp dụng tại nơi người lao động làm việc do Chính phủ công bố;


b) Làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao;


c) Tiêu hao vật tư quá định mức cho phép của người sử dụng lao động.


Với các trường hợp gây thiệt hại này, nếu có hợp đồng trách nhiệm với người sử dụng lao động thì người lao động phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm.


Nghị định của Chính phủ cũng quy định rõ, trường hợp thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, dịch bệnh, thảm họa hoặc do sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù người sử dụng lao động đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì người lao động không phải bồi thường.


Luật sư Nguyễn Thiện Hùng
 

.

các thông tin tiện ích