Khi nào đất trồng lúa được chuyển sang làm nhà ở?

Chủ Nhật, 28/01/2018, 22:20 [GMT+7]

Khi nào đất trồng lúa được chuyển sang làm nhà ở?

Hỏi: Tôi có thửa đất, sổ đỏ ghi là đất trồng lúa nhưng theo quy hoạch thì khu vực này là khu dân cư. Vậy tôi muốn làm nhà ở trên đất này có được không?
 
Nguyễn Đang (Vĩnh Thạnh, Nha Trang)
 
Trả lời: Đất trồng lúa (đất nông nghiệp) để chuyển sang đất ở phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
 
Theo Điều 57 của Luật Đất đai năm 2013 về chuyển mục đích sử dụng đất, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:
 
a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;
 
b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;
 
c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;
d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;
 
đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;
 
e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;
 
g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.
 
Luật Đất đai cũng quy định các căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, trong đó căn cứ trước hết phải có để được xem xét cho chuyển mục đích sử dụng đất là kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 
Với các quy định nêu trên cho thấy, trường hợp của bạn, chỉ với việc đất đã có quy hoạch là khu dân cư không thôi thì chưa đủ điều kiện để chuyển sang đất làm nhà ở. 
 
Luật sư Nguyễn Thiện Hùng
.

các thông tin tiện ích