Quy định về thời hạn, thời điểm tính thời hạn

Thứ Năm, 05/10/2017, 05:00 [GMT+7]

Quy định về thời hạn, thời điểm tính thời hạn

Hỏi: Tôi chuẩn bị ký hợp đồng thuê tài sản, tôi xin hỏi về thời hạn và cách tính thời hạn theo Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định như thế nào?


   Lê Thị Lý (phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang)


Trả lời: Thời hạn, thời điểm tính thời hạn theo quy định của  Bộ luật Dân sự 2015 được quy định cụ thể như sau:


Trường hợp các bên có thỏa thuận về thời hạn là một năm, nửa năm, một tháng, nửa tháng, một tuần, một ngày, một giờ, một phút mà khoảng thời gian diễn ra không liền nhau thì thời hạn đó được tính như sau:


- Một năm là ba trăm sáu mươi lăm ngày; nửa năm là sáu tháng; một tháng là ba mươi ngày; nửa tháng là mười lăm ngày; một tuần là bảy ngày; một ngày là hai mươi tư giờ; một giờ là sáu mươi phút; một phút là sáu mươi giây.


Trường hợp các bên thỏa thuận về thời điểm đầu tháng, giữa tháng, cuối tháng thì thời điểm đó được quy định như sau:


- Đầu tháng là ngày đầu tiên của tháng; giữa tháng là ngày thứ mười lăm của tháng; cuối tháng là ngày cuối cùng của tháng.


Trường hợp các bên thỏa thuận về thời điểm đầu năm, giữa năm, cuối năm thì thời điểm đó được quy định như sau:


- Đầu năm là ngày đầu tiên của tháng 1; giữa năm là ngày cuối cùng của tháng 6; cuối năm là ngày cuối cùng của tháng 12.


Luật sư Nguyễn Hồng Hà

 

.

các thông tin tiện ích