10:07, 01/07/2022

Ông Đặng Quốc Văn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa

Sáng 1-7, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao quyết định của UBND tỉnh bổ nhiệm ông Đặng Quốc Văn - Trưởng phòng Quản lý thể dục thể thao Sở Văn hóa và Thể thao giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, ....

Sáng 1-7, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao quyết định của UBND tỉnh bổ nhiệm ông Đặng Quốc Văn - Trưởng phòng Quản lý thể dục thể thao Sở Văn hóa và Thể thao giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, thời hạn 5 năm, kể từ ngày 1-7-2022.

 

Ông Đinh Văn Thiệu trao quyết định của UBND tỉnh bổ nhiệm ông Đặng Quốc Văn.
Ông Đinh Văn Thiệu trao quyết định của UBND tỉnh bổ nhiệm ông Đặng Quốc Văn.


P.H