01:06, 01/06/2022

Ông Phạm Văn Hòa giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa

Sáng 1-6, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm ông Phạm Văn Hòa - Trưởng Phòng Quản lý dự án 1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban; thời hạn 5 năm, từ 1-6.
 

Sáng 1-6, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm ông Phạm Văn Hòa - Trưởng Phòng Quản lý dự án 1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban; thời hạn 5 năm, từ 1-6. 

 

Ông Nguyễn Anh Tuấn (bìa phải) trao quyết định, tặng hoa cho ông Phạm Văn Hòa.
Ông Nguyễn Anh Tuấn (bên phải) trao quyết định, tặng hoa cho ông Phạm Văn Hòa.

 

THÀNH NAM