Tổng mức bán hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng quý I giảm 12,2%

Thứ Năm, 09/04/2020, 22:04 [GMT+7]

Tổng mức bán hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng quý I giảm 12,2%

Tổng mức bán hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng quý I/2020 được 33.256,89 tỷ đồng, giảm 26% so với quý IV/2019 và giảm 12,2% so với cùng kỳ năm trước. Riêng các DN thương mại, dịch vụ nhà nước được 4.688,78 tỷ đồng, giảm 3,57% với các mặt hàng chủ yếu: xăng dầu giảm 11,27%; thuốc lá tăng 2,83%.
 
Trong tổng mức hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng quý I/2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng được 17.843,14 tỷ đồng, giảm 18,71% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành dịch vụ lữ hành và hoạt động hỗ trợ du lịch được 572,57 tỷ đồng, giảm 43,87%; ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống được 3.053,4 tỷ đồng, giảm 38,16%; ngành dịch vụ khác 1.760,89 tỷ đồng, giảm 52,01%… Riêng ngành thương mại được 12.456,2 tỷ đồng, tăng 1,07% do người dân chuyển đổi sang mua sắm trực tuyến nhằm tránh dịch bệnh Covid-19. 
 
M.H
.

các thông tin tiện ích

Hãy đợi...
Hãy đợi...
Hệ thống đang từ chối truy cập của bạn.
Hãy đợi 48 giây...