Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng hơn 10,9%

Thứ Tư, 05/02/2020, 22:29 [GMT+7]

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng hơn 10,9%

Tháng 1, tổng mức bán hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng ước được 16.259,92 tỷ đồng, tăng 5,12% so tháng trước và tăng 9,52% so với cùng kỳ năm trước. Riêng các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ nhà nước bán được 1.878,4 tỷ đồng, tăng 1,59% với các mặt hàng chủ yếu gồm 34.000m3 xăng dầu; 43 triệu bao thuốc lá.


Trong tổng mức hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tháng 1, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng được 9.181,36 tỷ đồng, tăng 10,98% so với cùng kỳ năm trước. Cao nhất là ngành dịch vụ lữ hành và hoạt động hỗ trợ du lịch 291,27 tỷ đồng, tăng 22,8%; ngành thương mại được 6.340,66 tỷ đồng, tăng 13,97%; ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 1.672 tỷ đồng, tăng 12,03%; riêng ngành dịch vụ đạt 877,41 tỷ đồng, giảm 10,47%.


MAI HOÀNG

.

các thông tin tiện ích