Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 1 giảm hơn 34%

Thứ Ba, 04/02/2020, 22:32 [GMT+7]

Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 1 giảm hơn 34%

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh tháng 1 ước được 1.674,5 tỷ đồng, giảm 34,02% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu từ sản xuất kinh doanh trong nước được 1.330,5 tỷ đồng, giảm 43,24%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 344 tỷ đồng, tăng 77,5%.


Trong tổng thu từ sản xuất kinh doanh trong nước có 8/17 khoản thu tăng so cùng kỳ năm trước như: thu phí và lệ phí đạt 100,1 tỷ đồng, gấp 2,49 lần; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước đạt 25 tỷ đồng, gấp 2,15 lần; thu cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 4,2 tỷ đồng, tăng 79,64%; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 1,29 tỷ đồng, tăng 67,53%; thu tiền sử dụng đất đạt 83 tỷ đồng, tăng 52,66%; thu thuế bảo vệ môi trường được 95,5 tỷ đồng, tăng 52,08%; thu tiền bán và thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước được 200 triệu đồng, tăng 31,58%; thu khác ngân sách được 29,5 tỷ đồng, tăng 17,71%. Có 9/17 khoản thu giảm, gồm thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương được 55,9 tỷ đồng, giảm 14,12%; thu thuế thu nhập cá nhân được 115 tỷ đồng, giảm 23,81%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được 53,8 tỷ đồng, giảm 26,29%; thu lệ phí trước bạ giảm 30,07%; thu từ khu vực ngoài quốc doanh giảm 30,79%; thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản giảm 41,39%; thu xổ số kiến thiết giảm 65,9%; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương được 273,7 tỷ đồng, giảm 70,04%; thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế giảm 90,26%.


THIỆN TÂM

.

các thông tin tiện ích