Năm 2020, phấn đấu sản lượng thủy sản nuôi đạt hơn 17.850 tấn

Thứ Hai, 03/02/2020, 22:50 [GMT+7]

Năm 2020, phấn đấu sản lượng thủy sản nuôi đạt hơn 17.850 tấn

Theo lãnh đạo Chi cục Thủy sản, năm 2020, toàn tỉnh sẽ phấn đấu sản lượng thủy sản nuôi đạt hơn 17.850 tấn. Trong đó, sản lượng thủy sản nuôi nước mặn, lợ phấn đấu đạt 17.744 tấn, số còn lại là sản lượng nuôi nước ngọt.
 
Để đạt được sản lượng này, toàn tỉnh sẽ thả nuôi trên 3.565ha. Về nuôi nước mặn, lợ, trong năm 2020, nông dân trong tỉnh sẽ thả nuôi 320ha tôm sú, hơn 1.435ha tôm thẻ chân trắng, 743ha nhuyễn thể các loại, 105ha cua, 180ha cá biển, khoảng 50.000 lồng nuôi tôm hùm. Về nuôi thủy sản nước ngọt, toàn tỉnh sẽ thả nuôi 617ha mặt nước, với các loại chủ yếu như: cá rô phi, diêu hồng, trắm, chép… 
 
B.L  
.

các thông tin tiện ích