09:02, 28/02/2022

Tháng 2, toàn tỉnh Khánh Hòa đón khoảng 150.000 lượt khách du lịch

Ngày 28-2, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch cho biết, tháng 2, khách du lịch nội địa đến nghỉ dưỡng ở Khánh Hòa khá đông. Ước tính trong tháng 2, toàn tỉnh đón khoảng 150.000 lượt khách lưu trú, tăng 111,2% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó có 6.000 lượt khách quốc tế, tăng 23,6% và 144.000 lượt khách nội địa, tăng 117,6%. Doanh thu du lịch 682,2 tỷ đồng, tăng gần 138,5%.

Ngày 28-2, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch cho biết, tháng 2, khách du lịch nội địa đến nghỉ dưỡng ở Khánh Hòa khá đông. Ước tính trong tháng 2, toàn tỉnh đón khoảng 150.000 lượt khách lưu trú, tăng 111,2% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó có 6.000 lượt khách quốc tế, tăng 23,6% và 144.000 lượt khách nội địa, tăng 117,6%. Doanh thu du lịch 682,2 tỷ đồng, tăng gần 138,5%.


Theo thống kê của Sở Du lịch, từ đầu năm 2022 đến nay, toàn tỉnh đón gần 199.000 lượt khách du lịch, tăng 50,4% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng doanh thu du lịch 2 tháng ước được hơn 898 tỷ đồng, tăng 74,3% so với cùng kỳ năm 2021.


X.T