Quy định mới về mức thu phí cấp phép hoạt động lĩnh vực du lịch

Chủ Nhật, 13/05/2018, 21:26 [GMT+7]

Quy định mới về mức thu phí cấp phép hoạt động lĩnh vực du lịch

Ngày 30-3, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 33 (có hiệu lực thi hành từ ngày 14-5-2018) quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài.


Trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Trang - Trưởng phòng Tổng hợp Nghiệp vụ Dự toán, Cục Thuế tỉnh cho biết:  

 


- Thông tư số 33 quy định về người nộp phí, lệ phí gồm: tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan quản lý nhà nước về du lịch cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và thẻ hướng dẫn viên du lịch; doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài khi được cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam.


Tổ chức thu phí, lệ phí là Tổng cục Du lịch; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


- Thông tư số 33 quy định về mức thu phí, lệ phí như thế nào, thưa ông?


- Theo quy định, phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, cấp mới 3.000.000 đồng/giấy phép; cấp đổi 2.000.000 đồng/giấy phép; cấp lại 1.500.000 đồng/giấy phép. Phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch (bao gồm cấp mới, cấp đổi, cấp lại): đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa 650.000 đồng/thẻ; đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm 200.000 đồng/thẻ.


Lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài: cấp mới 3.000.000 đồng/giấy phép; cấp lại, điều chỉnh, gia hạn 1.500.000 đồng/giấy phép.


- Ông có thể cho biết, Thông tư số 33 quy định về kê khai, nộp và quản lý phí, lệ phí của tổ chức thu như thế nào?


- Theo quy định, chậm nhất là ngày 5 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước.


Tổ chức thu phí, lệ phí thực hiện kê khai, nộp phí, lệ phí thu được theo tháng, quyết toán theo năm theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 19 và Khoản 2 Điều 26 của Thông tư số 156 ngày 6-11-2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế. Đồng thời nộp toàn bộ số tiền phí, lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, mục, tiểu mục tương ứng của mục lục ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc thẩm định và thu phí, lệ phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định.


- Xin cảm ơn ông!


KIM THAO (Thực hiện)
 

.

các thông tin tiện ích