05:02, 24/02/2023

Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Chiều 24-2, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Chiều 24-2, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Chủ trì hội nghị có các ông: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tham dự hội nghị còn có các ông: Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.  
 
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh quán triệt nội dung Quy định 96 tại hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh quán triệt nội dung Quy định 96 tại hội nghị.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh quán triệt đến các đại biểu Quy định số 96 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Đồng thời, các đại biểu được quán triệt các văn bản: Quy định 753 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Hướng dẫn số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý sau khi bị kỷ luật; Hướng dẫn số 22 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội; Hướng dẫn số 03 của Ban Bí thư về thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên.

MẠNH HÙNG