11:07, 09/07/2020

Nhanh, Vân Phong!

Vân Phong! Tên gọi được nhắc tới rất nhiều trên các phương tiện truyền thông, như là một kỳ vọng lớn lao về sự bứt phá. Nhiều người ví Vân Phong như nàng công chúa ngủ trong rừng. Tiềm năng lớn, khu vực vịnh Vân Phong cần sớm được đánh thức. Nhưng công cuộc đánh thức Vân Phong có quá nhiều gian nan, thử thách. Với bao nhiêu trăn trở, với bao nhiêu dự định, làm du lịch, làm thép, rồi làm cảng, làm đặc khu... Vân Phong trở mình sao quá khó khăn.

Vân Phong! Tên gọi được nhắc tới rất nhiều trên các phương tiện truyền thông, như là một kỳ vọng lớn lao về sự bứt phá. Nhiều người ví Vân Phong như nàng công chúa ngủ trong rừng. Tiềm năng lớn, khu vực vịnh Vân Phong cần sớm được đánh thức. Nhưng công cuộc đánh thức Vân Phong có quá nhiều gian nan, thử thách. Với bao nhiêu trăn trở, với bao nhiêu dự định, làm du lịch, làm thép, rồi làm cảng, làm đặc khu... Vân Phong trở mình sao quá khó khăn.

Theo phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế (KKT) Vân Phong đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ, đây là KKT tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó cảng trung chuyển container quốc tế, công nghiệp lọc hóa dầu, trung chuyển dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ giữ vai trò chủ đạo, kết hợp phát triển kinh tế du lịch, dịch vụ, công nghiệp, nuôi trồng thủy sản và các ngành kinh tế khác; tổng diện tích khoảng 150.000ha.


Xác định Vân Phong là một trong ba vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, Khánh Hòa đã tập trung nhiều nguồn lực thực hiện quy hoạch; xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư; tổ chức xúc tiến kêu gọi đầu tư...


Bộ Chính trị đã giao Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội, ban cán sự đảng các bộ, ngành Trung ương cùng tỉnh Khánh Hòa khẩn trương xây dựng Đề án tổng thể về Đặc khu Hành chính - Kinh tế (HC-KT) trình cấp có thẩm quyền thông qua. Tuy nhiên, việc xây dựng đề án Đặc khu HC-KT Bắc Vân Phong gặp rất nhiều khó khăn. Khó khăn lớn nhất ở đây là đề án phải đáp ứng được các yêu cầu phát triển của một đặc khu HC-KT, là một khu vực kinh tế trong một nền kinh tế của một quốc gia, trong đó có cơ chế đặc biệt, với thể chế đặc biệt để tạo ra những điều kiện thuận lợi nhất cho sản xuất kinh doanh, đầu tư; nhằm hướng đến đạt ba mục đích: Tạo nguồn lực phát triển kinh tế; nhân rộng, tạo cơ chế chung cho nền kinh tế; tạo sự lan tỏa cho cả nền kinh tế ở các lĩnh vực.


Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý tạm dừng triển khai lập Quy hoạch Đặc khu HC-KT Bắc Vân Phong. Vậy là Vân Phong phải chọn cho mình một hướng đi mới.


Khánh Hòa được giao nhiệm vụ tổ chức lập quy hoạch địa phương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Phong đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các quy hoạch liên quan. Trong công tác này, có lẽ, việc lập và điều chỉnh quy hoạch phân khu đối với các khu chức năng tại KKT Vân Phong cho phù hợp là hết sức cần thiết và cấp bách. Tiếp đến là xây dựng Đề án xây dựng cơ chế đặc thù phát triển khu vực vịnh Vân Phong. Vân Phong rất cần cơ chế đặc thù để phát triển. Bởi qua Kết luận số 53-KL/TW ngày 24-12-2012, Bộ Chính trị đánh giá rất cao vị thế, vai trò của Vân Phong trong phát triển kinh tế - xã hội đất nước.


Có lẽ, cũng bởi vậy mà tỉnh Khánh Hòa mong muốn được Chính phủ ưu tiên, tạo điều kiện tốt nhất phát triển KKT Vân Phong. Và, Khánh Hòa đang kiến nghị Chính phủ sớm triển khai đường cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang; nâng cấp sân bay Tuy Hòa để phục vụ phát triển vùng kinh tế của Bắc Khánh Hòa và Nam Phú Yên... nhằm tạo thêm nguồn động lực.


Dẫu phát triển theo mô hình Đặc khu HC-KT hay KKT, Vân Phong vẫn là khu vực kinh tế trọng điểm, có vị thế, vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tạo nguồn lực phát triển kinh tế; hình thành cơ chế chung cho nền kinh tế và có sức lan tỏa cho cả nền kinh tế ở nhiều lĩnh vực. Định hướng là như vậy. Nhưng con đường đi lên phía trước của KKT Vân Phong hãy còn nhiều gian nan, đòi hỏi quyết tâm chính trị rất cao không chỉ của tỉnh Khánh Hòa, mà còn của rất nhiều bộ, ngành Trung ương.


Vân Phong của chúng ta, nàng công chúa của chúng ta đợi chờ đã quá lâu!


PHONG NGUYÊN