12:42, 11/06/2024

Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII

HẢI LĂNG

. Thông qua 11 nghị quyết quan trọng

. Thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền

Sáng 11-6, các ông: Nguyễn Khắc Toàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Mạnh Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và bà Phạm Thị Xuân Trang – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa điều hành Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa VII. Tham dự kỳ họp có các ông: Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Thanh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lê Hữu Hoàng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đinh Văn Thiệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự kỳ họp còn có các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn phát biểu khai mạc kỳ họp
Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu khai mạc kỳ họp
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận, thông qua 11 nghị quyết quan trọng. Cụ thể HĐND tỉnh đã thông qua các nghị quyết về: Quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh; quy định về thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh đối với dịch vụ công trực tuyến khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng; đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 13 năm 2022 của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026 trên địa bàn tỉnh. HĐND tỉnh đã thông qua các nghị quyết về: Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án: Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh; cho ý kiến về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư với nội dung điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đối ứng của Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án TP. Nha Trang (CCSEP); điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024; danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh. HĐND tỉnh cũng đã phê duyệt 2 đồ án quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000): Khu du lịch sinh thái Đảo Hòn Lớn (phân khu 01) và Khu du lịch Núi Khải Lương (phân khu 02) thuộc đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho các vị vừa được bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho các vị vừa được bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông: Bùi Đại Thắng - nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (chuyển công tác khác); Phạm Duy Lộc - nguyên Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (chuyển công tác khác). HĐND tỉnh đã bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông: Nguyễn Tấn Ý - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Phạm Quốc Hoàn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Trần Văn Châu – Giám đốc Sở Xây dựng.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu các cơ quan của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành cần tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Đồng thời tập trung thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt các quy hoạch chung đô thị, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch phân khu, nhất là các quy hoạch phân khu tại Khu kinh tế Vân Phong và trên địa bàn đô thị mới Cam Lâm; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024; kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc của các dự án, nhất là về công tác giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án trọng điểm của quốc gia và của tỉnh. Chủ tịch HĐND tỉnh còn đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua, sớm đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả…

HẢI LĂNG