16:18, 27/02/2024

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 06

THÀNH LONG

Chiều 27-2, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp định kỳ Tổ công tác triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Khánh Hòa (Đề án 06); đánh giá tình hình triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân phát biểu kết luận cuộc họp
Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu kết luận cuộc họp

Theo báo cáo tại cuộc họp, đến thời điểm hiện tại đã có 24/31 mô hình nhóm tiện ích phát triển kinh tế - xã hội thuộc Đề án 06 của tỉnh đã và đang triển khai, tổ chức thực hiện. Đến nay, 100% các cơ sở khám chữa bệnh, 96,8% các cơ sở giáo dục đã triển khai thanh toán không dùng tiền mặt; tất cả các huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh đã cập nhật dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội trên hệ thống phần mềm Đăng ký giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến và cập nhật cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội. Đối với việc triển khai ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong hoạt động cho vay tín chấp an sinh xã hội, hiện nay có 6 tổ chức tài chính, ngân hàng thương mại đã có sản phẩm để người dân được tiếp cận với nguồn vốn chính thống một cách nhanh chóng, hiệu quả, góp phần an sinh xã hội, hạn chế tội phạm tín dụng đen. Công an tỉnh tiếp tục duy trì, thực hiện công tác thu nhận hơn 1,2 triệu hồ sơ cấp căn cước công dân, hơn 905.000 tài khoản định danh điện tử…

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Tuân đề nghị TP. Cam Ranh đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06 bảo đảm tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao; Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng và triển khai Trung tâm điều hành thông minh (IOC) của tỉnh; ngành Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc với một số địa phương còn khó khăn trong triển khai chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng bảo trợ xã hội. Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an duy trì đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong quá trình chuyển đổi số của tỉnh, đặc biệt là quá trình kết nối, khai thác dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến của tỉnh...

THÀNH LONG